Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2014

butcherofblaviken
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viapuszka puszka
butcherofblaviken
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viamaliwa maliwa
butcherofblaviken
Chłopaku, możesz mieć stado łatwych albo jedną skomplikowaną. Wybieraj.
butcherofblaviken
butcherofblaviken
butcherofblaviken

Rzeczy których nie możemy zmienić zmieniają nas.

4226 12a2 500
butcherofblaviken
Trzeba być wciąż pijanym. To cały sekret; w tym tkwi wszystko. Żeby nie czuć straszliwego ciężaru Czasu, który miażdży wam barki i zgina grzbiet ku ziemi, musicie wciąż się upijać.
— Charles Baudelaire
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmocza-mucha smocza-mucha
butcherofblaviken
9710 374c
Reposted fromnyaako nyaako viasmocza-mucha smocza-mucha
butcherofblaviken
7864 9b95 500
Reposted fromwojta wojta viasmocza-mucha smocza-mucha
butcherofblaviken
butcherofblaviken
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasmocza-mucha smocza-mucha
butcherofblaviken
7969 f343 500
Reposted fromsmocza-mucha smocza-mucha

September 21 2014

butcherofblaviken
Nienawidzę tego stanu... chciałbym Ci coś powiedzieć a nie mogę,
Twoja obojętność mi nie pozwala

September 09 2014

3653 cb88
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmocza-mucha smocza-mucha
butcherofblaviken
kurwa.
serce połamane.
głowa tak bardzo boli.

nikogo nie obchodzę...
Reposted fromdziewcze dziewcze viasmocza-mucha smocza-mucha
butcherofblaviken
Mieliśmy wiecznie trwać, na jednej z dzikich plaż...

September 03 2014

butcherofblaviken
8594 3529
Reposted fromtfu tfu viapuszka puszka
butcherofblaviken
3440 43ca 500
Reposted fromvrx vrx viapuszka puszka
butcherofblaviken
6602 1b12
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl